ONKO OLYMPIÁDA 2018

Aj mesto Sobrance podporilo Onko Olympiádu
14.8.2018

Aj mesto Sobrance podporilo Onko Olympiádu

Aj mesto Sobrance podporilo výpravu na 7. ročník Onko olympiády 2018, ktorá sa bude konať v dňoch 23-26.8.2018. Prípravy sú v plnom prúde a občania mesta Sobrance sú členmi našej výpravy. Za podporu veľmi pekne ďakujeme primátorovi mesta Ing. Pavlovi Džurinovi a zástupcovi mesta Ing. Romanovi Oklamčákovi.


Applied Meters, a.s. Prešov tiež podporila deti po onkologickej liečbe
14.8.2018

Applied Meters, a.s. Prešov tiež podporila deti po onkologickej liečbe

Applied Meters, a.s. Prešov a predseda predstavenstva Ing. Miroslav Výrostko sa rozhodli podporiť účasť detí na olympiáde. Applied Meters, a.s.,sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom elektronických elektromerov a zariadení na kalibráciu a overovanie elektromerov.
Ďakujeme z celého srdca za podporu.


7. ročník Onko Olympiády 2018  - podpora obcí
14.8.2018

7. ročník Onko Olympiády 2018 - podpora obcí

Už 23.8.2018 vycestuje slovenská 45 členná výprava na Onko Olympiádu do Varšavy. Deti dva dni budú bojovať o medaile a veríme, že ich zopár donesieme. Účastníkov podporili ich obce, aby mohli štartovať, reprezentovať aj ich obec a doniesť domov množstvo zážitkov a možno aj medaile. Všetkým obciam sa chceme krásne poďakovať.


PSK schválilo dotáciu pre účastníkov olympiády
14.8.2018

PSK schválilo dotáciu pre účastníkov olympiády

Prešovský samosprávny kraj schválilo dotáciu pre účastníkov Onko Olympiády 2018 vo Varšave vo výške 1000€.


Mesto Prešov podporilo účasť detí z Prešova
5.8.2018

Mesto Prešov podporilo účasť detí z Prešova

Mesto Prešov a primátorka pani Andrea Turčanová podporila z rozpočtu mesta účasť detí z Prešova na 7. ročníku Onko Olympiády 2018 vo Varšave vo výške 2000,-€, začo sa jej chceme veľmi pekne poďakovať. Pred dvomi rokmi nás osobne prijala v kancelárii, kde Lukášovi a Dušanke osobne zablahoželala k ich úspechom na olympiáde v roku 2016. Veríme, že aj tento rok budeme úspešní.


Onko Olympiáda 2018 a video z roku 2016
5.8.2018

Onko Olympiáda 2018 a video z roku 2016

Naše združenie bolo založené hlavne za účelom účastí slovenských detí na Onko Olympiáde 2018. V roku 2016 sme pod záštitou OZ J.D - Galéria J.L, Prešov a p. Janette Langovej vypravili osem detí zo Slovenska, ktoré boli veľmi úspešné.

© 2024 | Športom k radosti