Podporili nás

202311101827300.PSKplagat

Prešovský samosprávny kraj podporil rozvoj športovej infraštruktúry

Prešovský samosprávny kraj  

podporil rozvoj športovej infraštruktúry dotáciou 3000€ a to na spracovanie projektovej dokumentácie na projekt :

I.Vybudovanie sociálnych zariadení a šatní pre športovcov k plážovému areálu

Projekt je plánovaný v areáli Základnej školy s materskou školu, Kráľovnej pokoja 4, Prešov, kde je nevyhnutné vybudovať zázemie pre nový areál plážových športov. 

Ďakujeme poslancom za okres Prešov, ktorí podporili túto prípravu projektovej dokumentácie. 

 

Mesto Prešov podporilo Beachclub Prešov aj v roku 2023

202111220948240.presov-erb-verzia2

Športový klub Beachclub Prešov získal  dotáciu 5401 EUR z rozpočtu mesta Prešov na činnosť pre mládež.  Dotácia bola poskytnutá na zabezpečenie tréningového procesu v sezóne 2023. 

 

Primátor mesta Prešov Ing. František Oľha podporil náš klub Beachclub Preošv sumou 1200€ na zlepšenie organizácie vrcholných beachvolejbalových turnajov v meste Prešov pre mládež, ako aj na podporu turnajov pre širokú verejnosť v roku 2023. 

ĎAKUJEME ❤️

Beachclub Prešov získal dotáciu na mládež v roku 2022!

202111220948240.presov-erb-verzia2

 

Športový klub Beachclub Prešov získal po prvýkrát dotáciu 4156 EUR z rozpočtu mesta Prešov. Dotácia bola poskytnutá na zlepšenie organizácie beachvolejbalových podujatí pre mládež a na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu. Rok 2022 bol ešte úspešnejší a v celoslovenských súťažiach štartovalo 30 mládežníckych dvojíc.

ĎAKUJEME ❤️

202111220948240.presov-erb-verzia2

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová podporila Beachclub Prešov sumou 3.000 EUR

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová podporila Beachclub Prešov sumou 3.000 EUR z rozpočtu mesta Prešov v rámci VZN č. 5/2016 na zlepšenie podmienok pre organizáciu športových podujatí pre profesionálne najvyššie súťaže v plážovom volejbale či športové podujatia a šampionáty pre mládež. Pani primátorka sa zúačastnila na otvorení nášho klubového turnaja Beachvolley cup 2021 spolu s prezidentov SOŠV A. SIekelom a novým prezidentom SVF M.Rojkom. Videla podmienky relatívne mladého športového klubu a priľlúbila nám pomoc. Z dotácie sme zakúpili rôzne vybavenie, ktoré poslúži najmä hráčom počas tréningovej čnnosti, ale hlavne na organizovanie oficiálnych turnajov SVF v rámci jednotlivých kategótií v plážovom volejbale.  Chceme sa touto formou poďakovať primátorke mesta Prešov za jej podporu pre náš klub, je to pre nás významná pomoc. 

202109210939520.psk

Podpora v rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja sumou 1.000 EUR

 Športom k radosti bolo úspešné v rámci Výzvy Mikroregión Prešovského samosprávneho kraja a kraj nás podporil dotáciou 1000€ na údržbu plážoveho ihriska. Z dotácie sme zabezpečili zlepšenie kvality jedného ihriska, navezením a rozhrnutím kvalitného piesku.  Propagáciu kraja sme prezentovali aj na našom turnaji Beachvolley Cup o Pohár prezidenta SOŠV A. Siekela, kde bol aj osobne prezident prítomný, ako aj nový prezident SVf p. Rojko a zástupca kraja p. Kredátus. 

Za pomoc a podporu ďakujeme!

 

Mesto Poprad podpoje svojich obyvateľov

201905122309490.mesto-poprad

 Mesto Poprad schválilo a poskytlo dotáciu 500€ z rozpočtu mesta na športové sústredenie a prípravu obyvateľov mesta Poprad. Chceme sa týmto poďakovať mestu za opakovanú podporu nášho združenia.

202001201052150.radio-expres

Úžasné prekvapenie vo Vianočnom kvíze Rádia Expres

Úžasné prekvapenie sme dostali pred Vianocami, keď nám Juraj Hrnčírik vyhral 3700€ vo Vianočnom kvíze Rádia Expres. Ďakujeme krásne za finančný dar od Nadácie Expres a propagáciu nášho združenia v rádiu. Dar bude použitý na športové aktivity v roku 2020. Ďakujeme aj portálu ĽUDIA ĽUĎOM, vďaka ktorému si nás Juraj našiel a vybral. Je to pre nás veľká motivácia, keďže celé združenie je postavené iba na dobrovoľníctve bez odmeny.  Je to pre nás veľké ocenenie, ak naša činnosť zaujala moderátora Rádia Expres Juraja Hrnčírika a rozhodol sa hrať práve pre nás. 

                                                                                                                                         

 

201907221432220.u12-hra5

ONKO LIGA 2019 a veľkééé ĎAKUJEME patrí našich podporovateľom :

Výpravu podporil aj Slovenský olympijský a športový výbor. Slovenskú výpravu významne podporili kraje a samosprávy, odkiaľ deti pochádzajú a patrí im veľké poďakovanie.

Kraje : Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, 
mestá : Prešov, Poprad, Sečovce, Sabinov, obec Kamenica.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom : NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE, Nadácia Carmeusse, Volejbalisti deťom 2018, Pomáhať si treba! Dazajo s.r.o., A4ka s.r.o., Cofin a.s., Flóra obal a ostatní sponzori a podporovatelia.

Za mediálnu podporu ďakujeme Tlačovej agentúre Slovenskej republiky.

Veronike Mihalikovej ďakujeme za nádherné fotky, záchranárke Ľuboslave Jevčákovej a bšetkým, Jarke Vaskovej za krásneho anjela, ktorý sme darovali nadácii.

10. ročník Svetové detské hry víťazov 3.7.- 8.7.2019 v Moskve

201907012100340.spolu-erby-a-loga

Bez nich by sme tam nemohli byť : Výpravu podporili a ďakujeme všetkým zato, že len vďaka ich podpore sme mohli byť účastníkmi výnimočného podujatia pre deti s onkologickým ochorením. : Ministerke vnútra SR Denise Sakovej za poskytnutie prepravy Leteckým útvarom SR Slovenskému olympíjskemu a športovému výboru za podporu výpravy Veľvyslanectvu SR v Moskve za zabezpečenie a prijatie účastníkov v prvý deň príletu. Finančne nás podporili : Prešovský samosprávny kraj, mestá Poprad, Sečovce, Prešov, Kežmarok, Sabinov, obce: Kamenica, Dubovica, Valaliky, Jakubany, Seňa, Nadácia Carmeuse, NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE, TWO WINGS, Alize skies, A4ka, Cofin, Flóra obal. ĎAKUJEME!

10. Svetové detské hry víťazov v Moskve a ONKO LIGU vo Varšave finančne podporil Prešovský samosprávny kraj. ĎAKUJEME!

201908261030320.psk

ONCO GAMES, 10. Svetové detské hry víťazov - Moskva, Onko Liga - Varšava finančne podporilo mesto Poprad. Ďakujeme!

201904292331320.mesto-poprad

Mesto Prešov finančne podporilo výpravu detí do Moskvy a Varšavy

201910011335470.presov-erb-verzia2

 

 

Mesto Prešov podporilo dotáciou  z rozpočtu mesta vo výške 1000€ účastníkov z Prešova na X. Svetových hrách víťazov v Moskve a Onko Lige vo Varšave. Chceme sa týmto poďakovať primátorke mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej a poslancom mesta za ich podporu pre svojich obyvateľov. 

ONCO GAMES 2019 a ONKO LIGU 2019 finančne podporil Trnavský samosprávny kraj. Z celého srdca ďakujeme !

201904292314240.ttsk-iba-nazov-ako-ofic-logo

Podujatie ONCO GAMES 2019 a ONKO Ligu 2019 finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Ďakujeme z celého srdca za podporu.

201908210823240.zsk

Výťažok z Vianočných trhov v Šarišskom Jastrabí podporil deti po liečbe

201912071940340.dakovny-list-zs-jastrabie-bez-podpisu

Výťažok z Vianočných trhov v Šarišskom Jastrabí 2017  vo výške 300€  a výťažok 2018  vo výške 610€  sa organizátori rozhodli venovať nášmu združeniu. Bolo to krasne a milé prekvapenie a aj vďaka tomu sme mohli zapojiť viac deti z ich regiónu. Výťažok sme použili na účasť detí  do Moskvy a Varšavy. Srdečne ďakujeme riaditeľke p. Jane Muchovej a jej kolektívu ZŠ s MŠ Šariššské Jastrabie, ktorí svojimi nádhernými výrobkami urobili radosť dvakrát. 

ĎAKUJEME! 

 

7. ročník Onko Olympiády 2018 podporili a všetkým v mene detí ďakujeme :

 Ministerstvo vnútra SR a Denisa Saková - ministerka vnútra 

17.septembra 2018 sa deti aj s rodičmi poďakovali za poskytnutie prepravy pani ministerke vnútra Denise Sakovej v Prešove. Ocenila ich úspechy a zablahoželala im k ich získaným medailám z Onko Olympiády. Deti jej porozprávali o svojich pocitoch a zážitkoch. Srdečná atmosféra, úprimné slová uznania a pomoc, ktorú nám pani ministerka prisľúbila nám dáva nádej, že túto činnosť budeme môcť rozvíjať naďalej. Ešte raz zo srdca ďakujeme 

  

                                                      

 

 

          

7. ročník Onko Olympiády 2018 podporili a všetkým v mene detí ďakujeme :

                                           

 

      finančnou podporou mesta Prešov          finančnou podporou Prešovský samosprávny kraj

 

 

      finančnou podporou mesto Sečovce          finančnou podporou obec Arnutovce 

 

 

      finančnou podporou obec Jakubany            finančnou podporou obec Kamenica

 

 

    finančnou podporou mesto Sobrance             finančnou podporou obec Valaliky

 

   finančnou podporou obec Dubovica            finančnou podporou Applied Meters a.s. Prešov

 

 

Volejbalistom z Prešova a organizátorom volejbalových turnajov :

Volejbalisti deťom - turnaj v plážovom volejbale Jannete Langovej, Petrovi Zahornackému, Janovi Špakovi

Pomáhať si treba! - vianočný charitatívny turnaj - Eve Vitikač Bateškovej a Ľubomírovi Vitikáčovi

                           

Dar z XI. ročníka CHARITY GOLF CUP 2018

201808051947090.odovzdanie-zmen

Prvá augustová sobota sa niesla v duchu golfu na XI. ročníku Charity Golf Cup-e v Black Stork Veľká Lomnica. Mali sme možnosť  zúčastniť sa tejto skvelej charitatívneje akcie plnej známych osobností, zúčastnili sme sa golfovej akadémie, kde sme dostali základy golfu.  Hlavným dôvodom účasti však bolo venovanie daru vo výške 1000€ pre nasledujúce aktivity nášho združenia, ktorý nám odovzdal Janko Lašák. Chceme sa týmto z celého srdca poďakovať Petrovi Bondrovi a Mirovi Šatanovi za ich podporu našej činnosti, ale aj všetkým zúčastneným, ktorí svojimi príspevkami dokázali pomôcť nám a aj mnohým ostatným. Zažili sme krásny deň s úžasnými ľudmi.

ĎAKUJEME!!!  

201808052236100.sek

Grant od Komunitnej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. pre projekt "Spolu to dokážeme"

201805081950310.darovaci-sek-orezany

Charitatívny volejbalový turnaj nás opäť podporil

201801221822440.spolocna-s-detmi

Po roku sa nadšenci volejbalu opäť stretli na charitatívnom turnaji s myšlienkou "Pomáhať si treba"! Bojovalo 16 družstiev z celého východu a každý prispel svojim štartovným. Aj členovia nášho združenia bojovali v tíme Draci Future spolu s hlavnou organizátorkou turnaja Evkou Vitikač Bateškovou a obhájili pekné 3. miesto. Výťažok vo výške 446€ bol opäť venovaný pre naše združenie a bude použitý na výdavky súvisiace s prípravou a účasťou detí na medzinárodnej Onko olympiáde v auguste 2018 vo Varšave. S úprimným srdcom ďakujeme všetkým účastníkom, všetkým darcom, folklórnej skupine Šebeš z Vyšnej Šebastovej, ktorá okrem vystúpenia na turnaji venovala nášmu združeniu 30€, ale hlavne organizátorom turnaja manželom Evke Vitikač Bateškovej a Ľubovi Vitikačovi,ktorí už niekoľko rokov podporujú deti s onkologickým ochorením pri každej možnej príležitosti. Ako naše poďakovanie sme im venovali tričká s našim logom a názvom Pomáhať si treba! Organizátorom sa prišli osobne poďakovať aj deti po liečbe Samko, Karin, Lukáško, Andrea, ktorí sa už teraz tešia na olympiádu. 

Volejbalisti deťom 2017

201712122012570.1-miesto

Volejbalisti deťom 2017 - charitatívny turnaj je za nami!

9. september 2017 Sun Park sidl.III, ideálne počasie na plážový volejbal, vysoká úroveň turnaja, 18 mix družstiev bojovali o každý bod, ale nakoniec víťazom turnaja bolo družstvo Starý Jaro z Prešova pod taktovkou Kuba Gondžúra.
Výťažok z turnaja pre naše združenie je 680 Eur a bude použitá na organizáciu a účasť deti na Onko Olympiádu 2018 vo Varšave. 
Úprimné a veeeeľké poďakovanie patrí hlavným organizátorom, sponzorom turnaja a to Janette Langová - komunálna poslankyňa, Zahornacký Peťo a Jan Spak, ale aj rozhodcom, kuchárom, hráčom.
Nesmieme poďakovať aj  gymnatskám z Kmg Charm Prešov a Luciai Vaškovej , Lukostrelnici Prešov a Janovi Hvizdošovi, Dobré zo Slovenska, VK  MIRAD PU Prešov, kúpalisko sídl.III Sun Park, Petrovi Langovi, Evke Vitikáč Bateškovej , hráčom, všetkým, ktorí nás podporili a prispeli na dobrú vec.

201708312213190.foto-turnaj3

Vianočný spomienkový turnaj 2016

Volejbalisti nás podporili na vianočnom turnaji so spomienkou na profesora Jozefa Nováka-Marcinčina zakladateľa volejbalového družstva Draci, ktorý sa uskutočnil už po tretí krát vďaka Evke Vitikáč Bateškovej a aj spoluorganizátorke  Márii Šarossyovej. Tento rok sa rozhodli podporiť naše novučičké združenie sumou 474 Eur, aby sme svojou budúcou činnosťou rozdávali radosť  a lásku k športu deťom po onkologickej liečbe. Výťažok bude použitý na Onko olympiádu 2018 vo Varšave.
Veľké a srdečné ĎAKUJEME patrí všetkým !!!

201702212211380.volejbalisti-detom-spolocna

Volejbalisti deťom 2016

Prvý výťažok vo výške 750€ bol venovaný nášmu združeniu zo VI.ročníka turnaja  v plážovom volejbale Volejbalisti deťom 2016, ktorý sa konal 10.9.2016 v Prešove.  Chceme vysloviť úprimné  a srdečné poďakovanie organizátorom turnaja Janette Langovej a Petrovi Zahornackému, ktorí sa tento rok rozhodli podporiť práve naše novovznikajúce združenie. Výťažok bude použitý na prípravu a účasť detí na Onko olympiáde 2018 vo Varšave.

Poďakovanie patrí aj hráčom, sponzorom, rozhodcom a všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom :)

 

© 2024 | Športom k radosti