PSK schválilo dotáciu pre účastníkov olympiády

 Deti z Prešovského kraja podporil aj Prešovský samosprávny kraj vo výške 1000€ v rámci výzvy Šport - Športový reprezentant. Chceme sa týmto poďakovať predsedovi PSK Milanovi Majerskému a poslancom PSK za podporu detí, ktoré budú hrdo repzrentovať nie len Slovensko ale aj náš krásny kraj.

© 2023 | Športom k radosti