Radosť a víťazstvá objektívom Veroniky Mihalikovej v Epérii

Chceme Vás pozvať na výstavu fotografií ,,Radosť a víťazstvá objektívom Veroniky Mihalikovej", ktorá sa nachádza v OC Eperia Prešov (1.poschodie oproti H&M pri výťahu). Všetky vystavené fotky z našich aktivít, ktorých sa zúčastňuje aj naša šikovná fotografka Veronika Mihaliková

Má talent, ktorým zachytí emócie, atmosféru a radosť detí, rodičov a účastníkov podujatí. Chceme sa jej z celého srdca poďakovať, pretože to robí ako dobrovoľníčka bez nároku na odmenu. 

 Veľké ĎAKUJEME vyslovujeme  občianskému združeniu OZ J.D - Galéria J.L a Janette Langovej za to, že nám umožňujú usporiadať výstavu a spropagovať našu činnosť. Veľmi si vážime vašu činnosť pre rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít. 

Druhé veľké ĎAKUJEME patrí EPERIA SHOPPING MALL za sprístupnenie priestorov na výstavu 

Tak sa pri nakupovaní nezabudnite zastaviť. Tešíme sa!


Výstava potrvá do polovice februára. 

202001201030300.veronika-z-eperie-vystava
© 2023 | Športom k radosti