Volejbalový turnaj rodinných družstiev 23.jún 2018

  
2. ročník volejbalového turnaja rodín sa odohrá opäť na tráve futbalového ihriska v Ruskej Novej Vsi.

Prihlásených je už 12 rodinných družstiev. Podujatie spájajúce rodiny, ľudí a ich lásku k volejbalu.

Hlavní organizátori : Brillová M., dr.Hugec J. a Ňachaj J.. 

 

Podmienka účastí : družstvo tvorí max. 10 hráčov s rodinnou väzbou, na ihrisku musí byť vždy 1 žena

Hrací systém : skupinový, víťazi skupín hrajú finále, ostatné družstvá o umiestnenie. Hrá sa na 2 vyhraté sety do 20. bodu, tretí set do 15. bodu, bez dvojbodového rozdielu

Štartovné : 40.- €, ktoré použije usporiadateľ na náklady spojené s organizáciou turnaja

Občerstvenie a stravovanie : pitný režim a guľáš zabezpečí uspor.

Ceny : družstvá umiestnené na 1. -3. mieste poháre a vecné ceny, vyhodnotení budú aj najlepší hráči a hráčky

 Program turnaja : 8,00 hod. – prezentácia účastníkov

                               8,15 hod. – losovanie do skupín

                               8,30 hod.- otvorenie turnaja

                               9,00 -16,00 hod. zápasy v skup. a finále

                               16,00 hod. – vyhodnotenie turnaja

 Rôzne : za zdravotný stav a poistenie účastníkov zodpovedá vlastná rodina, každý účastník je povinný mať pri sebe kartu poistenca

 

 Hrá sa za každého počasia !

 

© 2024 | Športom k radosti