Volejbalisti podporujú Onko olympiádu

Volejbalisti z Prešova podporujú deti s onkologickým ochorením už dlhodobo. Posledné dva roky nám prispievajú na to, aby sa deti mohli zúčastniť na Onko olympiáde 2018 v Poľsku! Bez ich príspevkov a výťažkov by sme nemohli plánovať slovenskú výpravu začiatkom roka 2018. Preto sú pre nás tí najdôležitejší a chceme sa všetkým poďakovať. Osobitne organizátorom Vianočného volejbalového turnaja Evke Vitikač Bateškovej a Ľubomírovi Vitikáčovi a organizátorom turnaja v plážovom volejbale Volejbalisti deťom Janette Langovej, Petrovi Zahornackému, Janovi Špakovi a všetkým hráčom, sponzorom a ľuďom, ktorí prispeli. Najbližší turnaj 1. september 2018 - Volejbalisti deťom. ĎAKUJEME !!!
© 2024 | Športom k radosti