The World Children's Winners Games 2019 Moskva

201811061747270.logo-eng

The World Children's Winners Games 2019 v MOSKVE - Svetové detské hry víťazov 2019 - medzinárodné športové hry pre deti po onkologickej liečbe vo veku od 7 do 16 rokov (aj dieťa, ktoré dosiahlo 17 rokov 2 mesiace pre začatím hier), ktoré sa budú konať 3.-8.7.2019 na štadióne CSKA v Moskve. Pozvanie máme pre 20 detí zo Slovenska. Športuje sa v týchto disciplínach : beh, plávanie, futbal, šach, streľba zo vzduchovky. stolný tenis. Prihlášky prijímame do 31.3.2019, do 30.4. 2019 musia byť komplet spracované aj s potrebnou dokumentáciou na adrese sportomkradosti.sk, alebo sa informujte telefonicky na čísle : 0915973261. Cestovné pasy dieťaťa a rodiča musia byť platné 6 mesiacov po hrách, teda nemôže Vám skončiť platnosť pasu skôr ako 8.1.2020. Doprava : letecky z Košíc, kompletné náklady na dieťa a 1 rodiča hradí naša organizácia s podporou partnerov. 

 

Odkaz na usporiadateľa hier : winnersgames.ru/eng/

 

Sledujte nás aj na FB : www.facebook.com/sportomkradosti/

 

© 2024 | Športom k radosti