Rekondičný pobyt Gothal 2022

202208081056440.osasa5

V termíne od 4.augusta do 7.augusta 2022 sa päť rodín zúčastnilo rekondičného a relaxačného pobytu v Liptovskej osade - Rezort Gothal.  Deti si užili animačný program, rodičia zrelaxovali vo wellness. Hrať bowling nezastavil ani úraz a čerstvá sádra. Deti si nenechajú újsť už ani minútu a žiju naozaj naplno. Je to radosť a vďačný pocit viedieť ich takto šantiť zdravé a šťastné. 

Medzitým rodičia majú vzájomnú psychologickú poradňu, kde si vymieňajú svoje životné skúsenosti a pomáhajú si navzájom. 

Veríme, že sa takto budeme môcť opäť stretnúť. Rezort Gothal je ideálnym miestom pre rekondičný pobyt. 

Ďakujeme !

© 2023 | Športom k radosti