Projekt Spolu to dokážeme

 Projekt zameraný na pomoc pre onkologický choré deti,  ich rodiny z Prešova a blízkeho okolia. je to séria troch aktivít Športový deň s Májovkou, Noc pod hviezdami, Plávaj ako delfín. Projekt "Spolu to dokážeme " bude realizovaný vďaka finančnej podpore Karpatskej nadácii z grantového programu Tu žijeme a pomáhame spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. Prešov a chceme sa veľmi krásne poďakovať:)  

Sú tu medzi nami. Dlhodobo náročná onkologická liečba im nezobrala chuť žiť. Naopak, chcú dobehnúť všetko to, čo počas liečby zameškali. Deti majú množstvo trvalých následkov, ktoré za sebou zanechala chemoterapia, rádioterapia a to niektorým znemožňuje ich zaradenie medzi zdravé deti. Sú často izolované, pretože majú viditeľné znaky na tele, či duši a rovesníci často nevedia čím si prešli, dokonca sú aj predmetom nepríjemných poznámok. Deti sú tak naviazané na svojich blízkych, že niekedy strácajú odvahu vytvárať nové priateľstvá.

Karpatská nadácia karpatskanadacia.sk/ 

 

© 2024 | Športom k radosti