Prešovský samosprávny kraj podporil Beachclub Prešov

202311101830110.plagatpsk

Prešovský samosprávny kraj podporil rozvoj športovej infraštruktúry dotáciou 3000€ a to na spracovanie projektovej dokumentácie na projekt :

I.Vybudovanie sociálnych zariadení a šatní pre športovcov k plážovému areálu

Projekt je plánovaný v areály Základnej školy s materskou školu, Kráľovnej pokoja 4, Prešov, kde je nevyhnutné vybudovať zázemie pre nový areál plážových športov.

Ďakujeme poslancom za okres Prešov, ktorí podporili túto prípravu projektovej dokumentácie.

© 2024 | Športom k radosti