Podpora v rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja sumou 1.000 EUR

Športom k radosti  a Beachclub Prešov bolo úspešné v rámci Výzvy Mikroregión Prešovského samosprávneho kraja a kraj nás podporil dotáciou 1000€ na údržbu plážoveho ihriska. Z dotácie sme zabezpečili zlepšenie kvality jedného ihriska, navezením a rozhrnutím kvalitného piesku.  Propagáciu kraja sme prezentovali aj na našom turnaji Beachvolley Cup o Pohár prezidenta SOŠV A. Siekela, kde bol aj osobne prezident prítomný, ako aj nový prezident SVf p. Rojko a zástupca kraja p. Kredátus. 

Za pomoc a podporu ďakujeme!

© 2024 | Športom k radosti