Záštitu nad ONCO GAMES 2021 opäť preberá SOŠV


 Je pre nás veľkým potešením, že zástitu nad našim podujatím opäť prevzal Slovenský olympijsky a športový výbor a prezident Anton Siekel. V roku 2019 sa pán prezident osobne zapojil do futbalového zápolenia  s deťmi a bol to pre všetkých nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme a tento rok je to v duchu olympijských hier Tokio 2021. 

K stiahnutiu

© 2021 | Športom k radosti