Mesto Prešov podporil športovú činnosť Beaclubu Prešov v roku 2022

202111220948240.presov-erb-verzia2

Mesto Prešov v roku 2022 podporilo naše združenie a športový klub Beachclub Prešov dotáciou 4156 EUR z rozpočtu mesta. Dotácia bola poskytnutá na zlepšenie organizácie beachvolejbalových podujatí pre mládež a na podporu činnosti mládežníckej zložky športového klubu. 

ĎAKUJEME ❤️
© 2023 | Športom k radosti