Mesto Prešov podporil športovú činnosť Beaclubu Prešov aj v roku 2023

202111220948240.presov-erb-verzia2

Športový klub Beachclub Prešov získal  dotáciu 5401 EUR z rozpočtu mesta Prešov na činnosť pre mládež.  Dotácia bola poskytnutá na zabezpečenie tréningového procesu v sezóne 2023. 

Primátor mesta Prešov Ing. František Oľha podporil náš klub Beachclub Preošv sumou 1200€ na zlepšenie organizácie vrcholných beachvolejbalových turnajov v meste Prešov pre mládež, ako aj na podporu turnajov pre širokú verejnosť v roku 2023. 

Ďakujeme veľmi pekne :)

 

© 2024 | Športom k radosti