Dobrý festival 2023 nám daroval bezplatné vstupy pre rodinky

202307071101520.dobry-festival-2023-1

 Organizátori Dobrého festivalu 2023 a Milan štefánik opäť umožnili bezplatný vstup pre viacerým rodinky s onkoligicky chorým dieťaťom. Neváhali pricestovať aj 70 km, aby mohli zažiť festivalovú atmosféru v Prešove. 

ĎAKUJEME!!!

© 2024 | Športom k radosti