15. február je Medzinárodný deň detskej onkológie

15. február je Medzinárodný deň detskej onkológie

Symbolom tohto dňa je zlatá stuha, ktorá symbolizuje nádej, podporu a spolupatričnosť. ???? Deti s týmto ochorením sú vystavené veľkej záťaži počas liečby a tá si potom vyberá svoju daň počas ich vývoja. Až 50 % z detí trpí neskorými následkami chemoterapie či rádioterapie.

 

Naše združenie sa venuje deťom po onkologickej liečbe, ktoré majú svoje zdravotné problémy a bojujú s nimi každý deň. Cez športové podujatia ich motivujeme ku každodennému pohybu, ale hlavne k radosti z neho. ???? #sportomkradosti #worldchildhoodcancerday
© 2023 | Športom k radosti