Zrušené podujatia v roku 2020

Vzhľadom na pandémiu boli športové podujatia Onco Games a Hry víťazov v Moskve zrušené. Olympiáda vo Varšave ešte nie je zrušená, ale nezúčastnime sa, pretože by sme deti vystavili riziku. 

Hry víťazov v Moskve sú plánované hneď prvý víkend v júli 2020. 

© 2022 | Športom k radosti