Spolupráca Beachclub Prešov a SOŠ gastronómie a služieb Prešov

202107062046180.ihrisko

Uzatvorili sme zmluvu o spolupráci medzi SOŠ gastronómie a služieb Prešov a našou osobitnou športovou zložkou Beachclubom Prešov na  zabezpečenie tréningového procesu pre beach volejbal a organizáciu turnajov, a na starostlivosť o športový areál a jeho sprístupnenie verejnosti. 

© 2023 | Športom k radosti