Onko Olympiáda 2018 a video z roku 2016

Olympiáda v roku 2016 v nás zanechala neopísateľné emócie, ktoré vyústili do založenia nášho združenia, keďže sme už mali ústne pozvanie na 7. ročník Onko Olympiády 2018.  V marci 2018 sme dostali oficiálne pozvanie pre 20 detí na (v originále) "ONKO OLIMPIADU 2018" od poľskej neziskovej organizácie Fundacja Spelnionych marzen, Varšava.Toto jedinečné a výnimočné športové podujatie je určené iba pre deti s onkologickým, hematologickým či nádorovým ochorením. Proces prípravy je zdĺhavý, deti musia odovzdať prihlášku potvrdenú svojim onkológom. Už v prihláške si vyberá disciplíny, v ktorých bude štartovať. Môže štartovať v dvoch disciplínach a vyberá zo štyroch ( bedminton, plávanie, atletika, stolný tenis) a plus futbal alebo lukostreľba.

Snažíme sa organizovať rôzne športové podujatia, aby sme deti čo najlepšie pripravili. 

© 2021 | Športom k radosti